• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Kólka i zajęcia dodatkowe

Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne w roku szk. 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj i miejsce zajęć

Dzień tygodnia

Godz. od - do

1.

Bekier Elżbieta

- Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Środa 12:00 – 13:00

Czwartek 12:00 – 13:00

- Porady i konsultacje

Piątek 12:00 – 13:00

2.

Dobrzycka – Baścik Barbara

Zajęcia wyrównawcze dla kl. 2 b

Wtorek – 10:45 – 11:30

3.

Gospodarczyk Halina

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

ósmoklasisty

Poniedziałek 13:25 – 15:10

Zajęcia wyrównawcze (kl. 5a i 6a)

Czwartek  12:40 – 13:25 kl. 5a

Czwartek  13:25 – 14:20 kl. 6a

Zajęcia rozwijające zainteresowania

Poniedziałek 13:35 – 14:20

4.

Grubiak Maciej

Zajęcia komputerowe

Środa  13:25 – 14:20

5.

Janusz Joanna

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy 5a

Czwartek  12:40 – 13:25

6.

Kępska Natalia

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

ósmoklasisty

Wtorek  14:15 – 15:00

7.

Kołat Anna

Zajęcia przygotowujące do egzaminu

ósmoklasisty

Czwartek  14:25 – 15:10

8.

Nogaj Magdalena

Zajęcia rozwijające zainteresowania – twórcze pisanie

Środa  13:25 – 14:20

Kółko filmowe – klasy V-VII

Środa  14:25 – 15:10

Zajęcia wyrównawcze/ korekcyjno - kompensacyjne

Wtorek  14:25 – 15:10

Zajęcia dziennikarsko - filmowe

Czwartek  14:25 – 15:10

9.

Podkowska Agnieszka

Zajęcia wyrównawcze dla klasy 1a

Środa  13:25 – 14:20

Zajęcia artystyczne - Grupa „STRUNY”

Czwartek  13:25 – 14:20

10.

Szczeblowska Joanna

Bekier Elżbieta

Szkolne Koło Wolontariatu

Środa  15:00 – 16:00

11.

Wodała Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze z chemii i biologii dla klas 7 i 8

2 razy w miesiącu

czwartek  13:25 – 14:20

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze

2 razy w miesiącu

czwartek  13:25 – 14:20

 

 

Copyright © 2021. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube