• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Edukacja wczesnoszkolna

POZNAJEMY I BAWIMY SIĘ RAZEM  to projekt psychoedukacyjny, który trwał od 01 października 2017. Wzięły w nim udział dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr2 (klasa 3c).

Z Publicznego Przedszkola nr 1 (grupa Krasnoludki oraz Smerfy), oraz z Publicznego Przedszkola nr 2 (grupa Tygryski, Krasnoludki). Projekt miał na celu integrację społeczności lokalnej miasta Głuchołazy (przedszkolnego i szkolnego), kształtowanie wśród dzieci postaw otwartości i tolerancji wobec niepełnosprawności, propagowanie edukacji włączającej, wyrażanie emocji za pomocą sztuk plastycznych. W ramach projektu odbyły się spotkania uczniów klasy 3c z przedszkolakami – wspólne czytanie bajek z serii "Bajki bez barier" - wydanych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”, zajęcia z biblioterapii, zajęcia plastyczne, wspólne zajęcia z arteterapii dla dzieci i rodziców. Zakończenie projektu to wspólna gala artystyczna, na którą wszystkie dzieci serdecznie zapraszają ”dużych i małych mieszkańców Głuchołaz” 20 listopada o godz. 17:00 do sali widowiskowej Centrum Kultury oraz na wernisaż wystawy plastycznej.

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube