• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Dyrektor szkoły

„Wiem. Czuję. Pomagam. Empatia w szkole” - to nazwa Forum Eksperckiego w Warszawie, w którym dnia 14 listopada 2016 r. czynny udział wzięła dyrektor szkoły Elżbieta Kozdraś. Forum miało na celu pokazanie nauczycielom jak mogą postępować z uczniami.

Czytaj więcej...

Nasza szkoła, wzorem lat ubiegłych, przystąpiła do programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu oraz zmianę postaw wobec przemocy.

W skład Rady Programowej „Szkoły bez przemocy” wchodzą eksperci,  którzy nadzorują przebieg programu, a w szczególności wyznaczają standardy przeciwdziałania przemocy w szkole.

W każdym roku szkoła zobowiązuje się do zrealizowania podjętych przez siebie działań. W tym roku szkolnym nasze zadania to:

1. Zainicjowanie przedsięwzięcia promującego ideę kibicowania fair play z udziałem co najmniej 1/3 uczniów szkoły,

2. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych (przemocy, uzależnienia ) dla co najmniej 1/3 uczniów

3. Zorganizowanie Dnia Szkoły Bez Przemocy (czerwiec 2012r.)

opr. Elżbieta Kozdraś

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube