• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Patron

 

Krótka lekcja historii o naszym patronie

 

  Józef Wybicki urodził się w 1747 roku w Będominie k. Gdańska, a zmarł w 1822 r. w miejscowości Manieczki k. Śremu. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Po okresie nauki u gdańskich jezuitów praktykował jako palestrant. Począwszy od 1767, kiedy wybrany został posłem na sejm i protestował przeciw gwałtom ambasadora carskiego, był przez wiele lat czynnym uczestnikiem krajowego życia politycznego. Brał udział w konfederacji barskiej, a potem, zdobywszy na uniwersytecie w Lejdzie (1770 – 71) wykształcenie prawniczo-historyczne, został głównym współpracownikiem kanclerza A. Zamoyskiego przy układaniu odrzuconego później przez sejm kodeksu praw (1776 – 80). W czternastu pełnych obywatelskiej troski „Listach patriotycznych” motywował zasadnicze postanowienia kodeksu i urabiał opinie publiczną do jego przyjęcia.

Dla sceny warszawskiej napisał tragedię „Zygmunt August”, parę komedii i oper. Zasłużył się głównie na polu działalności publicznej: jako wizytator Komisji Edukacyjnej, publicysta polityczny, poseł na Sejm Wielki i komisarz powstańczy przy H. Dąbrowskim w Wielkopolsce. Wraz z Dąbrowskim przemierzył włoski szlak legionów (1797 – 99), a w Reggio ułożył „Pieśń legionów polskich we Włoszech” (Mazurek Dąbrowskiego 1797, wydany 1806). W powstaniu wielkopolskim (1806) był członkiem rządu tymczasowego, potem organizował władze Księstwa Warszawskiego. W Królestwie Polskim pełnił od 1818 roku funkcje prezesa Sądu Najwyższego. U schyłku życia spisywał pamiętniki (wydane pośmiertnie 1840), doprowadzone do 1809 roku, a będące bardzo ważnym źródłem do poznania wydarzeń epoki, w której Wybicki odegrał wybitna rolę.

 

 

 

 

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube