• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Europejska Współpraca Szkół

 

 

Europejska Współpraca Szkół

 

 

31 października 2014 roku nasza szkoła rozpoczęła pracę nad nowym projektem pt.„Learning Together”

w ramach europejskiej współpracy szkół programu Erasmus+.

 

W projekcie bierze udział 5 szkół podstawowych z Hiszpanii, Austrii, Włoch ,Finlandii oraz Polski.

 

Celem projektu "Learning Together "- „Uczymy się razem” jest wymiana informacji o kulturze, zwyczajach i

tradycjach związanymi ze światami religijnymi, lokalnymi oraz narodowymi.

 

W ramach przedsięwzięcia, uczniowie będą mogli prezentować zwyczaje, tradycje oraz kulturę za pomocą

kart świątecznych, prac plastycznych, piosenek, występów zabaw o charakterze ogólnonarodowym jak i lokalnym.

 

Założeniem projektu jest również rozwijanie tolerancji, szacunku stosunku do ludzi z innych krajów.

Dzięki wymianie informacji uczniowie będą uczyli się angielskiego komunikując się ze swoimi rówieśnikami.


 

Pierwszym krokiem realizacji projektu był konkurs na logo projektu.

 

Dzieci z klasy IIA, IIb, IIIA, IIIB, VA, VB i VIB wykonywali plastyczne prace, spośród których w drodze

głosowania wybrano logo projektu reprezentującego nasz kraj.


Przez kolejne 10 dni uczniowie oddawali głosy na poszczególne projekty.

W wyniku głosowania zwyciężyło logo Austrii

 

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube