• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Pedagog szkolny

Dnia 5 listopada w naszej szkole odbyła się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców  dotycząca narkotyków i dopalaczy.

 Celem spotkania było zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia związane z narkotykami i dopalaczami, dostarczenie podstawowych informacji o nowych środkach psychoaktywnych pojawiających się na rynku narkotykowym oraz uświadomienie, że dostęp do nich ma coraz większa grupa młodych ludzi, a w niektórych środowiskach panuje wręcz na nie moda.

 

Ważne jest aby środowisko rodzinne i szkoła, świadomie i odpowiedzialnie wychowywali młodych ludzi, uświadamiali im niebezpieczeństwa związane z braniem narkotyków, ale przede wszystkim uczyli wartościowego i szczęśliwego życia. Podczas spotkania prelekcję wygłosiła pani Beata Rudzińska - Specjalista ds. Nieletnich z Komisariatu Policji w Głuchołazach.

Pani Beata poinformowała rodziców o skutkach zażywania narkotyków dopalaczy podając konkretne przykłady młodych osób, którzy po ich zażyciu trafili do szpitala lub popadli w konflikt z prawem.

-

Doskonałą okazją do zapoznania się z tymi zagadnieniami była specjalna walizka z atrapami narkotyków i przyrządami, służącymi do odurzania się. Policjantka przypomniała uczestnikom spotkania, że ważne jest, aby umieć rozpoznać pierwsze sygnały zagrożenia, w porę odpowiednio zareagować i wiedzieć gdzie szukać pomocy. Działania te mają przypomnieć, że w trosce o dobro dziecka ważna jest dobra współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami, a także policją.

Copyright © 2024. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube