• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Rok szkolny 2012/ 2013

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór (LGD) ogłosiła Konkurs Plastyczny

 

„ NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR W WYOBRAŹNI DZIECKA”


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania -Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

 

Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych walorów przyrodniczych i kulturowych występujących na obszarze LGD oraz ich promocja poprzez wykonanie prac plastycznych.

 

 

 

 

 

 

 

7 maja 2013 roku Komisja Konkursowa w składzie :

 

 

 

- Małgorzata Radziewicz – Dyrektor Muzeum w Nysie

 

 

 

- Romana Klubowicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Kultury

 

 

 

- Kazimierz Staszków - członek Rady PTTK oddziału Ziemi Nyskiej

 

 

 

- Jerzy Pietraszko – przedstawiciel Nowin Nyskich

 

 

 

- Danuta Kruszelnicka-Majnusz – Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

 

 

 

dokonała oceny z 49  zgłoszonych prac z 11 szkół  i wyłoniła laureatów konkursu.

 

 

 

Uczennica Naszej Szkoły EMILKA BRZEZIŃSKA z kl.2a pod opieką artystyczną

 

 

 

p. JOANNY ROGALSKIEJ zdobyła I MIEJSCE.


 

Emilka namalowała obraz na płótnie w technice akryl +tempera, wykorzystując narzędzia: szpachlę malarską, pędzle oraz własne paluszki by uzyskać głębie i tzw. „bliki malarskie”. Obraz

 

przedstawia „Pejzaż Gór Opawskich – Góra Kopa Biskupia z widokiem na miasto Głuchołazy”.

Organizator Konkursu przeznaczył  atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników oraz dla Szkoły .

 

Emilka otrzymała przenośny mini komputer- Tablet , dyplom uznania a Nasza Szkoła nagrodę rzeczową o łącznej puli 2.200zł –piękne książki (encyklopedie, albumy, słowniki, lektury), które wzbogacą zbiory Biblioteki Szkolnej.

 

 

 


Gratulujemy Emilce i życzymy rozwoju jej talentu malarskiego !!!!!

 

Copyright © 2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube