• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Szkolne wydarzenia

Jak co roku, miesiące październik i listopad, przebiegają w naszej szkole pod znakiem walki z uzależnieniami. Nasze działania dofinansowuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuchołazach.


Rozpoczęliśmy od Tygodnia Uczniowskiej SuperMocy, bo to te moce i nasze mocne strony są naszym narzędziem w walce z uzależnieniami.
Będziemy poruszać tematykę uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków, ale także podniesiemy problem e - uzależnień, który obecnie jest bardzo duży.
W programie między innymi:
- zajęcia wychowawcze
- projekty profilaktyczne w klasach 3-4:
PRZYJACIELE ZIPPIEGO I DOMOWI DETEKTYWI - JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE
- profilaktyczne Andrzejki Filmowe
- Dzień Zdrowego Stylu Życia
- konkursy: filmowy, literacki i plastyczny
Konkurs filmowy
Czas filmu - do 3 minut, film można zrealizować indywidualnie lub w grupie do 3 - ech osób. Technika dowolna.

Konkurs literacki - opowiadanie. Prace Indywidualne.

Konkurs plastyczny
Indywidualny lub grupowy- klasa ( w klasach 1-3)
Technika dowolna - praca, płaska.

W klasach 4 - 8 można wykonać e - plakat

Prace konkursowe można dostarczać pani E. Bekier - pani pedagog, M. Nogaj lub do pani A. Podkowskiej. Można je również składać u wychowawcy.

Zapraszamy do udziału w konkursach!

Prace oddajemy do 28 listopada 🙂👍

Elżbieta Bekier

Copyright © 2022. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube