• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Szkolne wydarzenia

Klasy 5a i 7a uczestniczą w projekcie edukacji regionalnej „Opole, moje miasto. Mały Opolanin”. Czas trwania projektu: wrzesień – grudzień 2017 r. Uczestnicy projektu biorą udział w dwóch wycieczkach oraz warsztatach artystycznych. Poznają genealogię miasta, zabytki, historię, symbolikę, specyfikę Opola i regionu.

Poznają również jego wielokulturowość i osobliwości, ciekawych ludzi, potrawy regionalne, ciekawostki z życia dawnych opolan, legendy związane z miastem. Mają możliwość porównania warunków życia i zajęć dawnych i obecnych mieszkańców miasta.

Projekt przewiduje wdrożenie do wspólnych działań bezpośrednio dzieci i ich nauczycieli, a pośrednio – osoby z najbliższego środowiska lokalnego dziecka.

Uczestnicy budują swój lokalny patriotyzm i więź z miejscem zamieszkania w oparciu o zdobyte wiadomości, własne działania, zabawy tematyczne.

Program wycieczek i zajęć dodatkowych obejmuje następujące elementy:

• Stare Miasto i jego zabytki,

• kościół oo. franciszkanów,

• Młynówka i Most Groszowy,

• osobliwości wyspy Pasieki,

• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach

• Muzeum Polskiej Piosenki

• symbolika miasta i regionu,

• opolskie legendy,

• warsztaty artystyczne,

• zadania dla dzieci i ich rodzin,

• zadania dla nauczycieli.

Projekt kończy się integracyjnym spotkaniem wszystkich uczestników, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności prezentują poprzez konkursy, wystawę prac plastycznych oraz prezentacje sceniczne.

Każda z klas przyjęła swoją nazwę związaną z opolszczyzną i swoim regionem i tak mamy 5 a „Opolskie Złotka”( związane z historią Głuchołaz – wydobywanie złota) i 7 a „Odkrywcy Opolszczyzny”.

Już 9 października stawiamy się ze swoimi totemami na pierwszych zajęciach w Bierkowicach, gdzie zwiedzimy skansen z przewodnikiem oraz będziemy uczestniczyć w warsztatach artystycznych.

Ciekawe jak nasze drużyny sobie poradzą ?

Copyright © 2019. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube